Taxe și tarife 2022

Taxe și tarife pentru serviciile oferite de Muzeul de Artă Vizuală Galați

 

(pentru anul 2022, aprobate prin H.C.J. nr. 322/21 decembrie 2021)

 

 

Nr. crt.
Denumire
U.M.
Taxă/Tarif
1
Taxe de vizitare:
- adulţi;
- copii, elevi, studenţi.

lei/bilet
lei/bilet

6
1,5
2
Abonament anual vizitare:
- adulţi;
- copii, elevi, studenţi.

lei/abonament
lei/abonament

60
18
3
Tarif fotografiere / filmare profesională (cu aprobarea prealabilă a conducerii)
lei
30
4
Expertiză în domeniile:
- bunuri cu semnificaţie artistică - icoane - sec. XVIII - XIX - cercetare
lei/obiect
100
5
Taxă organizare evenimente (simpozioane, lansare de carte, conferință de presă, activități cu caracter festiv, diverse prezentări, etc.)
lei/oră
200 lei/oră ˂ 30 pers.
300 lei/oră ˃ 60 pers.
6
Taxă organizare solicitare expoziții temporare în afara programului stabilit – Sala Mărculescu
lei/10 zile
500

 

 

Notă: Se acordă scutiri de la plata taxei, în completarea celor prevăzute de lege și pentru următoarele categorii de vizitatori:

- 1 iunie – copii cu vârste de până la 18 ani;

- Ziua Internațională a Muzeelor;

- Noaptea Muzeelor;

- Ziua Internațională a Educației – elevi și cadre didactice;

- elevii și studenții ai școlilor de profil (licee, facultăți);

- elevii/studenții etnici români din afara granițelor țării, bursieri ai statului român;

- membrii Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM);

- delegații oficiale;

- angajații din sistemul culturii;

- reprezentanții mass-media;

- veterani de război, persoane cu dizabilități.

 

 

 

Galerie foto