Taxe și tarife 2024

Taxe și tarife pentru serviciile oferite de Muzeul de Artă Vizuală Galați

 

(pentru anul 2024, conform H.C.J. nr. 453/22.12.2023)

 

 

Nr. crt.
Denumire
U.M.
Taxă/Tarif
1
Taxe de vizitare:
- adulţi;
- copii, elevi, studenţi.

lei/bilet
lei/bilet

6,00
1,50
2
Abonament anual vizitare:
- adulţi;
- copii, elevi, studenţi.

lei/abonament
lei/abonament

60,00
18,00
3
Tarif fotografiere / filmare profesională (cu aprobarea prealabilă a conducerii)
lei
30,00
4
Expertiză în domeniile:
- bunuri cu semnificaţie artistică - icoane - sec. XVIII - XIX - cercetare
lei/obiect
100,00
5
Taxă organizare evenimente (simpozioane, lansare de carte, conferință de presă, activități cu caracter festiv, diverse prezentări, etc.)
lei/oră
200,00 lei/oră ˂ 30 pers.
300,00 lei/oră ˃ 60 pers.
6
Taxă organizare solicitare expoziții temporare în afara programului stabilit – Sala Mărculescu
lei/10 zile
500,00
7
Programe/ateliere pentru copii
lei/pers/zi
20,00

 

 

- În cuantumul taxei este cuprinsă și taxa pentru monumente istorice (conform art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată);

- Hotărârea nr. 1.502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice (art. 4).

 

Notă: Se acordă scutiri de la plata taxei, în completarea celor prevăzute de lege și pentru următoarele categorii de vizitatori:

- 1 iunie – copii cu vârste de până la 18 ani;

- Ziua Internațională a Muzeelor;

- Noaptea Muzeelor;

- Ziua Internațională a Educației – elevi și cadre didactice;

- elevii și studenții ai școlilor de profil (licee, facultăți);

- elevii/studenții etnici români din afara granițelor țării, bursieri ai statului român;

- membrii Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM);

- delegații oficiale;

- angajații din sistemul culturii;

- reprezentanții mass-media;

- veterani de război, persoane cu dizabilități.

 

 

Galerie foto